Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây khác. Môi trường sống của tầm gửi là môi trường

A. Trên cạn
B. Dưới nước
C. Đất
D. Sinh vật
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...