Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây khác. Môi trường sống của tầm gửi là môi trường

A. Trên cạn
B. Dưới nước
C. Đất
D. Sinh vật
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Ôn tập thi THPT

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...