Cây rau riếp chứa bao nhiêu phần trăm sinh khối tươi của cơ thể?

A. 80%
B. 94%
C. 85%
D. 90%
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...