Cây mía phân bố tập trung nhất ở vùng

A.

Tây Nguyên.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Đông Bắc.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...