Cây mía phân bố tập trung nhất ở vùng

A.

Tây Nguyên.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Đông Bắc.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...