Cây địa tiền thuộc ngành nào của giới Thực vật?

A.

Ngành Rêu.

B.

Ngành Quyết.

C.

Ngành Hạt trần.

D.

Ngành Hạt kín.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngành Rêu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...