Cây công nghiệp quan trọng số một của Tây Nguyên là

A. chè.
B. hồ tiêu.
C. cà phê.
D. cao su.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...