Cây công nghiệp lâu năm có diện tích gieo trồng lớn nhất ở Tây Nguyên là:

A.

Cà phê, chè.

B.

Cà phê, cao su.

C.

Cao su, hồ tiêu.

D.

Dừa và dâu tằm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cà phê, cao su.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...