Cây công nghiệp lâu năm có diện tích gieo trồng lớn nhất ở Tây Nguyên là:

A.

Cà phê, chè.

B.

Cà phê, cao su.

C.

Cao su, hồ tiêu.

D.

Dừa và dâu tằm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...