Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là hướng chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp nào ở nước ta?

A.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Bắc Trung bộ.

D.

Tây Nguyên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...