Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là hướng chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp nào ở nước ta?

A.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Bắc Trung bộ.

D.

Tây Nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trung du miền núi Bắc Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...