Cây có mấy loại rễ chính là?

A.

Rễ cọc và rễ con

B.

Rễ cái và rễ con

C.

Rễ chùm và rễ con

D.

Rễ cọc và rễ chùm

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...