Cây chịu hạn thường có phiến lá:

A.

dày, mô giậu phát triển.

B.

rộng, có nhiều lỗ khí.

C.

mỏng, mô giậu phát triển.

D.

mỏng, mô giậu kém phát triển.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...