Cây chịu hạn thường có phiến lá:

A.

dày, mô giậu phát triển.

B.

rộng, có nhiều lỗ khí.

C.

mỏng, mô giậu phát triển.

D.

mỏng, mô giậu kém phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

mỏng, mô giậu kém phát triển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...