Cây chịu hạn thường có phiến lá:

A.

dày, mô giậu phát triển.

B.

rộng, có nhiều lỗ khí.

C.

mỏng, mô giậu phát triển.

D.

mỏng, mô giậu kém phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

mỏng, mô giậu kém phát triển.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...