** Cây cà chua có A là gen quy định quả đỏ (tính trạng trội), a là gen quy định tính trạng quả vàng (tính trạng lặn). Đem lai cà chua quả đỏ tứ bội thuần chủng với cà chua quả vàng tứ bội được tỉ lệ phân li về kiểu gen

A.

1AA : 1aa.

B.

100% AA.

C.

100% AAaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

100% AAaa.

Cây cà chua quả đỏ tứ bội thuần chủng có kiểu gen AAAA.

Cây cà chua quà vàng tứ bội có kiểu gen aaaa.

P:     AAAA (quả đỏ)  x  aaaa (quả vàng)

GP:      AA                       aa

F1:                       100%AAaa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...