** Cây cà chua có A là gen quy định quả đỏ (tính trạng trội), a là gen quy định tính trạng quả vàng (tính trạng lặn). Đem lai cà chua quả đỏ tứ bội thuần chủng với cà chua quả vàng tứ bội được tỉ lệ phân li về kiểu gen

A.

1AA : 1aa.

B.

100% AA.

C.

100% AAaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

100% AAaa.

Cây cà chua quả đỏ tứ bội thuần chủng có kiểu gen AAAA.

Cây cà chua quà vàng tứ bội có kiểu gen aaaa.

P:     AAAA (quả đỏ)  x  aaaa (quả vàng)

GP:      AA                       aa

F1:                       100%AAaa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...