** Cây cà chua có A là gen quy định quả đỏ (tính trạng trội), a là gen quy định tính trạng quả vàng (tính trạng lặn). Kiểu gen của cà chua tứ bội quả đỏ có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp sau:

A.

3.

B.

4.

C.

2.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4.

Cây cà chua quả đỏ chỉ cần có mặt 1 alen A.

Vậy cây cà chua quả đỏ có kiểu gen là: Aaaa; AAaa, AAAa; AAAA.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...