Cây ăn quả, dược liệu là chuyên môn hóa của vùng:

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B.

Bắc Trung Bộ.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đồng bằng sông Hồng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...