Cây ăn quả, dược liệu là chuyên môn hóa của vùng:

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B.

Bắc Trung Bộ.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đồng bằng sông Hồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...