Câu1. Viết số thâp phân Sáu trăm,một chục, hai đơn vị và ba phần mười , chín phần trăm

A.

612,39

B.

612,309

C.

612309

D.

612,390

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:612,309

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...