Cấu trúc tuổi của một quần thể có dạng hình tháp, đáy rộng cho thấy quần thể này thuộc dạng quần thể:

A.

đang ổn định.

B.

đang bắt đầu suy thoái.

C.

đang tăng trưởng nhanh.

D.

bị hạn chế bởi một số yếu tố của môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đang tăng trưởng nhanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...