Cấu trúc tuổi của một quần thể có dạng hình tháp, đáy rộng cho thấy quần thể này thuộc dạng quần thể:

A.

đang ổn định.

B.

đang bắt đầu suy thoái.

C.

đang tăng trưởng nhanh.

D.

bị hạn chế bởi một số yếu tố của môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đang tăng trưởng nhanh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...