. Cấu trúc nào sau đây không thuộc operon Lac?

A. gen điều hòa
B. gen cấu trúc
C. vùng khởi động.
D. vùng vận hành.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...