Cấu trúc nào sau đây có số lần cuộn xoắn nhiều nhất?

A. Sợi nhiễm sắc.
B. Crômatit ở kì giữa.
C. Sợi siêu xoắn.
D. Nuclêôxôm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...