Cấu trúc nào sau đây có số lần cuộn xoắn nhiều nhất?

A. Sợi nhiễm sắc.
B. Crômatit ở kì giữa.
C. Sợi siêu xoắn.
D. Nuclêôxôm.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...