Cấu trúc địa hình nước ta gồm mấy hướng chính?

A. Hai hướng chính: Hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.
B. Hai hướng chính: Hướng đông bắc – tây nam và hướng vòng cung.
C. Hai hướng chính: Hướng bắc – nam và hướng tây – đông
D. Hai hướng chính: Hướng tây bắc – đông nam và thấp dần ra biển
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...