Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là 31AA : 11aa. Sau 5 thế hệ tự thụ phấn thì quần thể có cấu trúc di truyền là:

A.

31AA : 11aa.

B.

30AA : 12aa.

C.

29AA : 13aa.

D.

28AA : 14aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

31AA : 11aa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...