Cấu trúc di truyền của một quần thể giao phối ở P là: 0.34AA + 0,52Aa + 0,14aa. Tần số tương đối của 2 alen A và a ở thế hệ F3 của quần thể là:

A.

A = 0,60 và a = 0,40.

B.

A = 0,69 và a = 0,31.

C.

A = 0,34 và a = 0,66.

D.

A = 0,40 và a = 0,60.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A = 0,60 và a = 0,40.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...