Cấu trúc của tầng điện li là:

A.

Mặt cầu chứa ion.

B.

Tầng êlectron và điện tích dương nằm trên cao của bầu khí quyển.

C.

Mặt cầu không khí chứa ion.

D.

Mặt cầu không thể xác định được.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...