Cấu trúc của tầng điện li là:

A.

Mặt cầu chứa ion.

B.

Tầng êlectron và điện tích dương nằm trên cao của bầu khí quyển.

C.

Mặt cầu không khí chứa ion.

D.

Mặt cầu không thể xác định được.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...