Câu thơ sau đây sử dụng kiểu ẩn dụ nào?

“Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông”

                                                               [Truyện Kiều – Nguyễn Du]

 

A.

Ẩn dụ hình thức - tương đồng về hình thức

B.

Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác - chuyển từ cảm giác này sang cảm giác khác, cảm nhận bằng giác quan khác.

C.

Ẩn dụ phẩm chất -  tương đồng về phẩm chất

D.

Ẩn dụ cách thức – tương đồng về cách thức

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...