Câu thành ngữ "nước hứng lá môn" có nghĩa là

A.

Có thể dùng lá môn để hứng nước mưa.

B.

Do hiện tượng không dính ướt mà nước không bám vào lá môn.

C.

Lá môn có diện tích rộng nên hứng được nhiều nước hơn so với các lá khác.

D.

Người xưa đã biết dùng lá môn để làm vật dụng đựng nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Do hiện tượng không dính ướt mà nước không bám vào lá môn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...