Câu sau đây là một mệnh đề là

A.

Ôi buồn quá!

B.

Bạn là người Pháp phải không?

C.

3 > 5

D.

2x là số nguyên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...