Câu sau đây là một mệnh đề là

A.

Ôi buồn quá!

B.

Bạn là người Pháp phải không?

C.

3 > 5

D.

2x là số nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3 > 5 là một mệnh đề sai, vì 3 < 5 nên 3 > 5 là một mệnh đề. Các câu "Ôi buồn quá!" và "Bạn là người Pháp phải không?" không phải là mệnh đề, vì không biết đúng hoặc sai. 2x phụ thuộc vào giá trị của x, nên không phải là mệnh đề.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...