Câu phát biểu nào sau đây đúng ?

A.

Tia tử ngoại là các bức xạ có cường độ nhỏ.

B.

Tia tử ngoại truyền trong không khí nhanh hơn tia hồng ngoại.

C.

Các bức xạ có màu tím mà mắt thấy được gọi là tia tử ngoại.

D.

Tia tử ngoại có tần số lớn hơn tia hồng ngoại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...