Câu phát biểu nào đây về hiện tượng tán sắc sai?

A.

Hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của môi trường trong suốt khác nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu khác nhau.

B.

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kính thì tia đỏ có góc lệch lớn nhất.

C.

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng thì tia tím có góc lệch nhỏ nhất. 

D.

Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng thì tia tím có góc lệch nhỏ nhất.

Câu này sai vì trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng thì tia tím có góc lệch lớn nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...