Câu phát biểu nào đây về hiện tượng tán sắc sai?

A.

Hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của môi trường trong suốt khác nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu khác nhau.

B.

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kính thì tia đỏ có góc lệch lớn nhất.

C.

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng thì tia tím có góc lệch nhỏ nhất. 

D.

Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng thì tia tím có góc lệch nhỏ nhất.

Câu này sai vì trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng thì tia tím có góc lệch lớn nhất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...