Câu nói nào kết luận sai về dao động điện từ trong mạch dao động LC lý tưởng:

A.

Năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

B.

Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường dao động cùng tần số với dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm.

C.

Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng và ngược lại.

D.

Ở mọi thời điểm năng lượng dao động điện từ trong mạch LC không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường dao động cùng tần số với dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm.

Câu này sai vì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường dao động gấp hai lần tần số của dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...