Câu nào không dùng để miêu tả hình ảnh con đường trong bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát?

A.

Tính sao đây? Đường bằng mờ mịt, // Đường ghê sợ còn nhiều, đâu ít?

B.

Phía bắc núi Bắc, núi muôn trùng.

C.

Đi một bước như lùi một bước.

D.

Hãy nghe ta hát khúc "đường cùng".

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phía bắc núi Bắc, núi muôn trùng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...