Câu nào sau đây sai?

A.

Hình tròn xoay có ít nhất một trục đối xứng.

B.

Hình tròn xoay có vô số trục đối xứng.

C.

Mặt cầu có duy nhất một mặt phẳng đốì xứng.

D.

Hình trụ có duy nhất một tâm đối xứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Câu "Mặt cầu có duy nhất một mặt phẳng đốì xứng " sai vì mặt cầu có vô số mặt phẳng đối xứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...