Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?

A.

Nhiệt vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.

B.

Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.

C.

Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.

D.

Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...