Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng?

A.

Nội năng là nhiệt lượng.

B.

Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B.

C.

Nội năng là một dạng năng lượng.

D.

Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nội năng là một dạng năng lượng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...