Câu nào sau đây là đúng ?

A.

Lực ma sát là đại lượng vectơ, do đó công của lực ma sát cũng là một đại lượng vectơ.

B.

Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời của điểm đặt của lực.

C.

Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.

D.

Khi một vật chuyển động thẳng đều, công của tổng hợp lực là khác 0 vì có độ dời của vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...