Câu nào sau đây không đúng khi nói về xenlulozơ:

A.

Tan trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2.

B.

Có thể dùng để điều chế ancol etylic.

C.

Dùng để sản xuất tơ nilon-6. 

D.

Tạo thành este với axit axetic.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...