Câu nào sau đây không đúng khi nói về xenlulozơ:

A.

Tan trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2.

B.

Có thể dùng để điều chế ancol etylic.

C.

Dùng để sản xuất tơ nilon-6. 

D.

Tạo thành este với axit axetic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dùng để sản xuất tơ nilon-6. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...