Câu nào sau đây không đúng?

A.

Thuỷ phân protein bằng axit hoặc kiềm khi nung nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit.

B.

Phân tử khối của một amino axit (gồm một chức -NH2 và một chức -COOH) luôn luôn là số lẻ.

C.

Các amino axit đều tan trong nước.

D.

Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...