Câu nào sau đây không đúng?

A.

Thuỷ phân protein bằng axit hoặc kiềm khi nung nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit.

B.

Phân tử khối của một amino axit (gồm một chức -NH2 và một chức -COOH) luôn luôn là số lẻ.

C.

Các amino axit đều tan trong nước.

D.

Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...