Câu nào sau đây không đúng?

A.

Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy có màu xanh, đem đun nóng thấy mất màu, để nguội lại xuất hiện màu xanh.

B.

Có thể dùng Ag2O trong dung dịch NH(dư) làm thuốc thử để phân biệt glucozơ và mantozơ.

C.

Nhỏ dung dịch iot vào một lát chuối xanh thấy màu miếng chuối chuyển từ trắng sang xanh nhưng nếu nhỏ vào lát chuối chín thì không có hiện tượng gì.

D.

Cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng thấy xuất hiện màu vàng, còn cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy dung dịch có màu xanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có thể dùng Ag2O trong dung dịch NH(dư) làm thuốc thử để phân biệt glucozơ và mantozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...