Câu nào sau đây không đúng?

A.

Vỏ bánh mì ngọt hơn ruột bánh.

B.

Cơm sau khi nhai kém ngọt hơn trước khi nhai.

C.

Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh.

D.

Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...