Câu nào sau đây không đúng?

A.

Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các axit béo, no, tồn tại ở trạng thái rắn.

B.

Dầu thực vật chủ yếu chứa các axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng.

C.

Hiđro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành các mỡ động vật rắn.

D.

Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hiđro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành các mỡ động vật rắn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...