Câu nào sau đây đúng khi nói về tia β:

A.

Tia β lệch về phía bản cực tích điện dương của một tụ điện.

B.

Tia β có bản chất như tia X.

C.

Tia β có độ dài sóng khoảng từ 10-3  đến 10-2 .

D.

Tia có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tia β lệch về phía bản cực tích điện dương của một tụ điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...