Câu nào sau đây đúng khi nói về tia β:

A.

Tia β lệch về phía bản cực tích điện dương của một tụ điện.

B.

Tia β có bản chất như tia X.

C.

Tia β có độ dài sóng khoảng từ 10-3  đến 10-2 .

D.

Tia có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...