Câu nào sau đây đúng khi nói về tia β:

A.

Tia β lệch về phía bản cực tích điện dương của một tụ điện.

B.

Tia β có bản chất như tia X.

C.

Tia β có độ dài sóng khoảng từ 10-3  đến 10-2 .

D.

Tia có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tia β lệch về phía bản cực tích điện dương của một tụ điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...