Câu nào sau đây đúng khi nói về sự đổi màu của các chất khi gặp quỳ tím?

A.

Phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

B.

Anilin trong nước làm quỳ tím hóa xanh.

C.

Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh.

D.

Dung dịch Natriphenolat không làm quỳ tím đổi màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...