Câu nào sau đây đúng khi nói về sự đổi màu của các chất khi gặp quỳ tím?

A.

Phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

B.

Anilin trong nước làm quỳ tím hóa xanh.

C.

Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh.

D.

Dung dịch Natriphenolat không làm quỳ tím đổi màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...