Câu nào sau đây đúng?

A.

Protein là hợp chất của C, H, N.

B.

Hàm lượng nitơ trong các protein thường ít thay đổi, trung bình khoảng 16%.

C.

Cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng thấy xuất hiện màu tím.

D.

Sự đông tụ protein là sự trùng ngưng các amino axit tạo protein.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...