Câu nào sau đây đúng?

A.

Hình cầu có vô số mặt phảng đối xứng.

B.

Hình trụ có duy nhất một mặt phẳng đối xứng.

C.

Hình nón có một mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng chứa đáy của nó.

D.

Cả 3 câu đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Câu "Hình cầu có vô số mặt phảng đối xứng" đúng vì mỗi mặt phẳng qua tâm của mặt cầu đều là mặt phẳng đối xứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...